1669 پشتیبانی سریع
تعمیرات لوازم خانگی

عیب یابی ماشین ظرفشویی

618 بازدید
عیب یابی ماشین ظرفشویی

تفاوتی ندارد که شما از چه نوع برند ماشین ظرفشویی استفاده می کنید. این احتمال وجود دارد که خرابی برای ماشین ظرفشویی در طول مدت زمان استفاده از آن پیش بیاید و در نتیجه در آن لحظه، یک تعمیرکار ماشین ظرفشویی با تجربه، باید بتواند به درستی عیب را تشخیص داده و دلیل بروز آن را رفع نماید. لذا به دلیل اهمیت عیب یابی ماشین ظرفشویی، ما در چند مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.

عیب اول:

ماشین ظرفشویی قادر به تخلیه آب نیست.

1-   فیلتر موجود در مسیر تخلیه آب را کنترل نمایید که مسدود نشده باشد.

2-   ارتفاع شلنگ تخلیه باید بین 90-50 سانتیمتر باشد و اگر ارتفاع خارج از این محدوده گردد، تخلیه آب صورت نخواهد گرفت.

3-   شلنگ تخلیه را بررسی کنید که دچار تاخوردگی نباشد.

4-   پمپ مسئول تخلیه آب را چک نمایید و در صورت خرابی، تعویض یا تعمیر کنید.

5-   احتمال دارد که دستگاه سالم باشد ولی لوله فاضلاب در محل خروج آب از ماشین ظرفشویی، مسدود شده باشد.

عیب دوم:

با وجود روشن بودن ماشین ظرفشویی، ولی عمل آبگیری صورت نمی گیرد.

1-   احتمال دارد که فراموش کرده اید شیر آب را باز کنید.

2-   فشار آب برای آبگیری ماشین ظرفشویی کافی نیست.

3-   اگر درب دستگاه به صورت کامل بسته نشده باشد، دستگاه به صورت اتوماتیک مانع از آبگیری می شود زیرا با ورود آب، حتما آب از ماشین ظرفشویی سر ریز می گردد.

4-   شلنگ ورود آب را کنترل کنید که تاخوردگی نداشته باشد.

5-   شیر الکتریکی ورود آب خراب شده است.

6-   در صورت این که تمام موارد فوق کنترل شد ولی عیب مربوطه همچنان وجود دارد، حتما با نمایندگی ماشین ظرفشویی تماس بگیرید.

عیب سوم:

با وجود اتصال به برق، ماشین ظرفشویی کار نمی کند.

1-   پریز برق را بررسی کنید و مطمئن شوید که داخل آن برق جریان دارد.

2-   دو شاخه برق ماشین ظرفشویی را کنترل و از سالم بودن آن اطمینان پیدا کنید.

3-   اگر از رابط برق استفاده می شود، احتمال دارد که مشکل از این قسمت باشد.

4-   اگر با هیچ کدام از این موارد، باز هم ماشین ظرفشویی روشن نشد، حتما به نمایندگی ماشین ظرفشویی اطلاع دهید.

عیب چهارم:

پس از اتمام شست و شو، پودر شوینده بر روی ظروف باقی مانده است.

1-   نوع پودر مورد استفاده غیر استاندارد بوده و نتوانسته به خوبی در آب حل شود.

2-   چیدمان صحیح ظروف در ماشین ظرفشویی رعایت نشده است در نتیجه نه تنها عمل شستن به خوبی صورت نگرفته بلکه آبکشی هم دچار اختلال شده است.

3-   احتمال دارد که پودر مورد استفاده، منقضی شده باشد در نتیجه به خوبی عمل شستن را انجام نداده و نتوانسته در آب حل شود.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669