1669 پشتیبانی سریع
تعمیرات لوازم خانگی

ماشین ظرفشویی چطور کار می‌کند؟

555 بازدید
ماشین ظرفشویی چطور کار می‌کند؟

ماشین ظرفشویی آب را با مایع شوینده ترکیب می‌کند و این مخلوط را گرم کرده و به ظروف اسپری می‌نماید. ماشین ظرفشویی سپس آب کثیف را به بیرون پمپ می‌کند و ظروف را در آب تمیز و مایع شوینده غرق می‌کند. پس از بیرون ریختن آب، ظروف یا حرارت یا هوا خشک می‌شوند. سوئیچ انتخاب به شما اجازه می‌دهد تا چرخش‌های  مختلفی را انتخاب کنید که مربوط به طول شستشو، دمای شستشو و دمای خشک کن می‌شود.

زمانی که چفت در بسته است، سوئیچ در درگیر می‌شود و اجازه کار به ماشین می‌دهد. بر اساس چرخش انتخابی، سوئیچ انتخاب به اجزای مختلف در مرحله مناسب از چرخه شستشو پیام می‌فرستد. تایمر طول هر مرحله از چرخه شستشو را تنظیم می‌کند.

شیر ورودی آب، سینک را با آب پر می‌کند. یک شناور درون سینک، از سرریز شدن آب جلوگیری می‌کند. یا شناور یا تایمر به شیر ورودی پیام بسته شدن را می‌دهد. مایع شوینده به سینک وارد می‌شود. در بسیاری از ماشین‌های  ظرفشویی، این ترکیب با المنت حرارتی الکتریکی گرم می‌شود. آبی که به اندازه کافی گرم نیست به شستشوی بد منجر می‌شود.

موتور پمپ را به گردش درمی‌آورد و پمپ آب را به سمت بازوی فوقانی و برج اسپری (در صورت وجود)، هدایت می‌کند. فشار آب موجب گردش بازو می‌شود.

برخی از ماشین‌های  ظرفشویی موتور دوسویه دارند. زمانی که موتور در یک سو می‌چرخد، آب را از طریق بازوهای اسپری پمپ می‌کند. زمانی که به سمت دیگر می‌چرخد، آب را از طریق پمپ تخلیه به خارج هدایت می‌کند. اگر موتور تنها در یک مسیر بچرخد، سیلندر آب را به سمت کانال بازوی اسپری یا بازوی تخلیه هدایت می‌کند.

پس از اینکه چرخه شستشو تکمیل شود، ظروف خیسانده می‌شوند. اگر ماشین ظرفشویی ویژگی عامل خیساندن را داشته باشد، عامل خیساندن به آب اضافه می‌شود.

زمانی که چرخه شستشو کامل شود و آب خارج شود، ظروف خشک می‌شوند. المنت گرمایی، بخش داخلی ماشین را گرم می‌کند. برخی از ماشین‌های  ظرفشویی نیز یک فن برای تهویه هوا دارند. ترموستات از داغ شدن بیش از حد ماشین جلوگیری می‌کند.

برخی از ماشین‌های  ظرفشویی از حسگر خاک برای بررسی تمیز بودن آب شستشو استفاده می‌کنند. زمانی که آب تمیز می‌شود، این حسگر به تایمر پیامی ‌برای رفتن به مرحله بعد می‌دهد.

برچسب‌ها

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669